Chứng khoán là gì? Đầu tư chứng khoán là gì?

CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ???

Chứng khoán là tên gọi chung của các chứng chỉ có thể chuyển đổi thành tiền (cổ phiếu, trái phiếu). Một người khi sở hữu chứng khoán trong tay thì hoặc là chủ nợ của công ty (trái phiếu) hoặc là người sở hữu một phần của công ty (cổ phiếu). Toàn bộ các chứng khoán được lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam do nhà nước quản lý.

Theo quan điểm của tôi, đầu tư chứng khoán đơn giản là bạn mua các phần nhỏ của công ty đó. Nếu công ty ấy phát triển tốt, thì bạn sẽ có lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu tăng giá.

Ví dụ, nếu bạn đầu tư cổ phiếu VNM (Vinamilk) từ giá 30.000đ/CP. Cổ phiếu đó tăng giá lên 40.000đ/CP. Vậy bạn có lợi nhuận là 10.000đ/CP. Tương tự như vậy nếu bạn mua nhiều cổ phiếu hơn. Ví dụ bạn mua 100 cổ phiếu, bạn sẽ có 1.000.000đ lợi nhuận.

Theo cách hiểu chuyên môn thì, Đầu tư chứng khoán là việc các tổ chức, cá nhân bỏ vốn của mình để mua các chứng khoán đang lưu hành trên thị trường nhằm đạt được những lợi ích nhất định. Mục đích của đầu tư chứng khoán trước tiên cũng như các hình thức đầu tư khác là nhằm thu được lợi nhuận từ số tiền đã bỏ ra đầu tư, hoặc thực hiện quyền kiểm soát, tham gia quản trị công ty.

Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch chứng khoán (mua bán). Thị trường chứng khoán được thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán và thông qua các công ty môi giới chứng khoán. Có 2 loại thị trường chứng khoán là thị trường sơ cấp và thứ cấp.

chứng khoán là gì?

Thị trường sơ cấp là nơi công ty phát hành chứng khoán ra thị trường để thu hút nguồn vốn đầu tư. Người mua sẽ sở hữu chứng khoán của công ty trong khi công ty nhận được tiền từ việc bán chứng khoán. Đa phần người mua trên thị trường sơ cấp là các qũy đầu tư hay tổ chức lớn.

Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi các loại chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Người mua tại thị trường sơ cấp ở trên sẽ tiến hành mua bán chứng khoán đối với các nhà đầu tư khác trên thị trường. Về hình thức, thị trường thứ cấp là nơi diễn ra sự thay đổi quyền sở hữu giữa người mua và người bán. Đây cũng là nơi các nhà đầu tư cá nhân (là chúng ta) có thể tham gia.

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

Các tổ chức và cá nhân tham gia có thể được chia thành các nhóm sau: nhà phát hành, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan.

a. Nhà phát hành

Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (sơ cấp). Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán – hàng hoá của thị trường chứng khoán. Các nhà phát hành có thể là công ty cổ phần, chính phủ hoặc chính quyền địa phương.

b. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là những người thực hiện việc mua và bán chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.

c. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

– Công ty chứng khoán.
– Quỹ đầu tư.
– Các trung gian tài chính.

d. Các tổ chức quản lý thị trường chứng khoán

– Cơ quan quản lý Nhà nước.
– Sở giao dịch.
– Trung tâm lưu ký.

Bài tiếp theo : Cổ phiếu là gì? Các loại cổ phiếu

Bài tổng hợp: Hướng dẫn đầu tư chứng khoán, cách chơi chứng khoán toàn tập dành cho người mới bắt đầu