Hướng dẫn cách đọc bảng giá chứng khoán

CÁCH ĐỌC BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁNbảng giá chứng khoán

Mã chứng khoán (Mã CK): mỗi mã chứng khoán đại diện cho một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, hiện đang có gần 500 công ty niêm yết chỉ riêng trên sàn HOSE như AAA, AAM, HPG,….

bảng giá chứng khoán

Các mức giá đặt lệnh:

(Sàn HOSE quy định cổ phiếu có mức giá dưới 10.000 đồng thì đơn vị giá giao dịch là bội số của 10 đồng;  từ 10.000 đồng – 49.950 đồng thì đơn vị giá giao dịch là bội số của 50 đồng; từ 50.000 đồng trở lên, đơn vị giá giao dịch là bội số của 100 đồng, đối với sàn HNX thì đơn vị giá giao dịch của tất cả cổ phiếu đều là 100 đồng )

Các mức giá sẽ có 5 màu thể hiện 5 tính chất:

Màu vàng: giá tham chiếu (TC), là giá đóng của của phiên giao dịch hôm trước.

Màu tím: giá trần, là mức giá cao nhất của một cổ phiếu có thể đạt được trong ngày.

Công thức : Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * Biên độ giao động giá)

Màu xanh da trời: giá sàn, là mức giá thấp nhất của cổ phiếu trong ngày.

Công thức tính: Giá sàn = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * Biên độ giao động giá)

*Biên độ dao động giá: sàn HNX là 10%, sàn HOSE là 7%.

Ví dụ: Mã REE trên sàn HOSE có giá tham chiếu là 30.0 tức là 30.000 đồng/cổ phiếu thì:

Giá trần = 30.0 + (30.0 * 7%) = 32.1

Giá sàn =  30.0 –  (30.0 * 7%) = 27.9

Điều đó có nghĩa là chỉ có thể đặt lệnh giao dịch trong khoảng giá từ 27.900 – 32.100 đ/cp mà thôi.

Màu đỏ: giá thấp hơn giá tham chiếu nhưng chưa phải giá sàn.

Màu xanh lá: giá cao hơn giá tham chiếu nhưng chưa phải giá trần

bảng giá chứng khoán

Mua và Bán: khối lượng tính theo đơn vị lô, mỗi lô bằng 10 cổ phiếu ( với HOSE) hoặc 100 cổ phiếu ( với HNX).

Ví dụ: Mã PXG sàn HOSE khối lượng khớp 1,826 nghĩa là 18,260 cổ phiếu đã được khớp

Trên cột Mua của bảng giá chứng khoán sẽ có 3 mức giá và khối lượng được sắp xếp theo mức giá mua từ cao đến thấp, là 3 mức giá đặt mua cao nhất trong một thời điểm. Đối với bên cột bán của bảng giá chứng khoán cũng có 3 mức giá bán và khối lượng được sắp xếp theo 3 mức giá từ thấp đến cao.

Khớp lệnh: là mức giá và khối lượng lệnh được khớp nhau giữa mua và bán. Nguyên tắc khớp lệnh là khớp cho mức giá mua từ cao đến thấp và mức giá bán từ thấp lên cao.

Ví dụ: trên bảng giá chứng khoán mã cổ phiếu REE đưa ra 3 mức giá mua 20.6 (23880cp) – 20.5 (42720 cp) – 20.4 (8260cp) cùng với 3 mức giá bán là 20.6 (880 cp) – 20.7 (5230cp) – 20.8 (25300 cp). Như vậy khi khớp lệnh, giá của REE sẽ là 20.6(880 cp) cùng với mức dư mua là 20.6(23000cp) và dư bán là 20.7(5230cp). Ưu tiên về lệnh: giá, thời gian đặt lệnh và số lượng.

Lệnh sẽ được khớp theo từng phiên. Cột +/- thể hiện mức thay đổi về giá của từng loại cổ phiếu, tính theo đơn vị ngàn đồng.

Ví dụ AAA là +0.45, là cổ phiếu này tăng 450đ so với ngày hôm trước.

bảng giá chứng khoán

Giá khớp lệnh 15 phút cuối ngày hôm nay sẽ là giá tham chiếu cho ngày hôm sau.

Cao-Thấp-TB: giá cao nhất-thấp nhất-trung bình của cổ phiếu ngày hôm đó

Tổng khối lượng: là Tổng khối lượng cổ phiếu đã được khớp

NN mua và NN bán là khối lượng mua bán mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

Room: Khối lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài còn có thể mua được

Bài tiếp theo: Chiến lược đầu tư chứng khoán

Bài tổng hợp: Hướng dẫn đầu tư chứng khoán, cách chơi chứng khoán toàn tập dành cho người mới bắt đầu